Thông thường Project Charter sẽ được tạo ra bởi Project Management Team và được phê duyệt bởi các Top Management, các Top Management này thông thường là Project Sponsor hoặc Customer (Client).

Project Charter thông thường dài khoảng 1 đến 2 trang nêu về vấn đề mang tính chất high level information của dự án như là mục tiêu, các assumptions, constraints, budget, scope, time….

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Initiating Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.