Bản tuyên bố công việc nên mô tả các vấn đề sau:

  • Business Needs
  • Product Scope
  • Strategy Plan (near Organization’s strategy)

Theo PMBOK Guide Statement of Work như một bản mô tả về product/server được deliverable bởi Project và thông thường được sử dụng như đầu vào của Project Charter.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Initiating Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.