Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6

 

KA
I
P
E
M&C
C
4. Integ 4.1 Develop Project Charter 4.2 Develop Project Mgmt Plan 4.3 Direct & Manage Project
4.4 Manage Project Knowledge
4.5 Monitor & Control Project Work
4.6 Perform Integrated Change Control
4.7 Close Project or Phase
5. Scope 5.1 Plan Scope Mgmt
5.2 Collect Requirements
5.3 Define Scope
5.4 Create WBS
5.5 Validate Scope
5.6 Control Scope
6. Time 6.1 Plan Schedule Mgmt
6.2 Define Activities
6.3 Sequence Activities
6.4 Estimate Activity Durations
6.5 Develop Schedule
6.6 Control Schedule
7. Cost 7.1 Plan Cost Management
7.2 Estimate Costs
7.3 Determine Budget
7.4 Control Costs
8. Quality 8.1 Plan Quality Mgmt 8.2 Manage Quality 8.3 Control Quality
9. RM 9.1 Plan RM
9.2 Estimate Activity Resources
9.3 Acquire Resources
9.4 Develop Team
9.5 Manage Team
9.6 Control resources
10. Comms 10.1 Plan Comms Mgmt 10.2 Manage Comms 10.3 Monitor Comms
11. Risk 11.1 Plan Risk Mgmt
11.2 Identify Risks
11.3 Perform Qualitative Risk Analysis
11.4 Perform Quantitative Risk
11.5 Plan Risk Responses
11.6 Implement Risk Responses 11.7 Monitor Risks
12. Procurement 12.1 Plan Procurement Mgmt 12.2 Conduct Procurements 12.3 Control Procurements
13. Stakeholder 13.1 Identify Stakeholders 13.2 Plan Stakeholder Engagement 13.3 Manage Stakeholder Engagement 13.4 Monitor Stakeholder Engagement

 

 

Xem thêm Rita Process Chart: https://hocpmp.com/ipecc/

 

Video cách học ITTO thi PMP

 

 

 

9 thoughts on “Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6

 1. mình không hiểu lắm các header của table trên KA…mong giải thích giúp với 🙂 thanks

  1. FYI,
   I: giai đoạn Initiating
   P: giai đoạn Planning
   M&C: giai đoạn Monitoring & Controlling
   E: giai đoạn Executing
   C: giai đoạn Closing

 2. Mình thấy trang này rất hay và bổ ích cho a/e nào làm PM or đang học và luyện thi PMP, hy vọng admin làm thêm nhiều video trên Youtube nữa về ITTO thì quá ok.

  1. Cảm ơn bạn ủng hộ trang. Team hiện cũng gồm các anh em làm quản lý dự án nên thời gian cần phân phối cho cả công việc lẫn phát triển trang. Về video thời gian tới sẽ có đầy đủ chuỗi bài giảng về ITTO, processes, IPECC bám sát PMBOK để anh em dễ dàng học tập. Đặc biệt hiện đang có bộ đề luyện thi PMP đã upload, bạn có thể xem qua: https://hocpmp.com/pmp-exam/

 3. Hi Kevin,

  Mình cũng đang thực hành với các dạng đề thi trên Hocpmp, mình thấy nó rất hữu ít cho mình trong lúc luyện thi pmp, mình cũng đang follow các bài viết trên này, tuy mình có học qua khoá pmp nhưng thấy tự học trên hocpmp hiệu quả hơn khá nhiều. Cảm ơn các bạn.

 4. HI Kevin,

  Cho mình hỏi tại sao tại cột KA lại bắt đầu từ số 4 mà không phải là 1.
  Nhìn vào bảng số này mình cảm giác như đang thiếu qui trình gì đó.

  1. Anh sẽ có câu trả lời khi đọc PMBOK. Bởi vì các chương 1, 2, 3 cho biết về nền tảng và cái khái niệm chung trong QLDA. từ chương 4 sẽ đi vào từng KA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.