Comment on Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6 by Kevin.

FYI,
I: giai đoạn Initiating
P: giai đoạn Planning
M&C: giai đoạn Monitoring & Controlling
E: giai đoạn Executing
C: giai đoạn Closing

Kevin Also Commented

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Đúng rồi anh, ở bản mới thuật ngữ đã đổi thành Schedule. Kevin đang update lại site.


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
theo 49 nhé anh. Kevin sẽ cập nhật IPECC theo. Cảm ơn anh đã phát hiện điều này.


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Anh sẽ có câu trả lời khi đọc PMBOK. Bởi vì các chương 1, 2, 3 cho biết về nền tảng và cái khái niệm chung trong QLDA. từ chương 4 sẽ đi vào từng KA.


Recent Comments by Kevin

So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW)
Cảm ơn anh đã động viên Kevin, chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công J


[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9
Anh gởi email đến [email protected] nhé. thank.


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
Rất cảm ơn những động viên rất tích cực của anh. Đó sẽ là động lực để Kevin tiếp tục cống hiến J


7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance
updated. thank u for informing us.


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
Anh gởi email về [email protected] để nhận tài liệu nhé.