Comment on Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6 by Quốc Việt.

HI Kevin,

Cho mình hỏi tại sao tại cột KA lại bắt đầu từ số 4 mà không phải là 1.
Nhìn vào bảng số này mình cảm giác như đang thiếu qui trình gì đó.

Quốc Việt Also Commented

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Hi Kevin.

Nên chuyển 6. Time ==> 6. Schedule cho hợp lý phiên bản mới nhé.


Recent Comments by Quốc Việt

PMP Quy Trình Close Project or Phase 4.7
Final Report die rùi nhé Kevin.


Công cụ quản lý dự án Organizational Theory trong PMP là gì?
Video die rùi Kevin ơi


4 loại chi phí trong quản lý dự án Type of Cost
Hi Kevin,

Vậy khi tính toán chi phí ta sẽ tính toán tất cả các loại chi phí hay tùy vào từng yêu cầu dự án mà ta sẽ chọn chi phí nào để đưa vào trong dự án ?

Xin cảm ơn bạn.


Sự khác nhau giữa Contingency Reserve và Management Reserve?
Hi Kevin,

Bạn có thể giải thích thêm đoạn dưới giúp mình dc không ? thế nào là tách biệt ?

“”Rất nhiều tổ chức không muốn dùng management reserve để quản lý bởi vì dù rằng thế nào PM cũng phải lên xin management reserve thì tại sao họ lại phải làm tách biệt chúng, điều này khiến một số anh em dễ nhầm lẫn trong kỳ thi PMP. Không nên đem kinh nghiệm cá nhân để thi PMP.””

Xin cảm ơn.


Sự khác nhau giữa Project schedule vs Schedule baseline trong PMBOK
Chỗ này bị sai có thể làm bạn đọc hiểu nhầm. Nhờ Kevin xem lại:

Project baseline chỉ dữ liệu thực tế trong lúc thi hành dự án, schedule baseline chỉ dữ liệu hoạch đinh, khi mới thực thi dự án chúng giống nhau nhưng sẽ có sai khác khi thực thi dự án.

==> Nên chuyển thành:

Project Schedule chỉ dữ liệu thực tế trong lúc thi hành dự án, schedule baseline chỉ dữ liệu hoạch đinh, khi mới thực thi dự án chúng giống nhau nhưng sẽ có sai khác khi thực thi dự án.