Comment on Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6 by Việt Trần (Kevin).

Anh sẽ có câu trả lời khi đọc PMBOK. Bởi vì các chương 1, 2, 3 cho biết về nền tảng và cái khái niệm chung trong QLDA. từ chương 4 sẽ đi vào từng KA.

Việt Trần (Kevin) Also Commented

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Cảm ơn bạn ủng hộ trang. Team hiện cũng gồm các anh em làm quản lý dự án nên thời gian cần phân phối cho cả công việc lẫn phát triển trang. Về video thời gian tới sẽ có đầy đủ chuỗi bài giảng về ITTO, processes, IPECC bám sát PMBOK để anh em dễ dàng học tập. Đặc biệt hiện đang có bộ đề luyện thi PMP đã upload, bạn có thể xem qua: https://hocpmp.com/pmp-exam/


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
FYI,
I: giai đoạn Initiating
P: giai đoạn Planning
M&C: giai đoạn Monitoring & Controlling
E: giai đoạn Executing
C: giai đoạn Closing


Recent Comments by Việt Trần (Kevin)

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?
Tùy vào mỗi giai đoạn thời điểm dự án mà các stakeholder quan trọng khác nhau. Còn về tổng thể Project Sponsor là quan trọng nhất.


Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?
vẫn có thể tùy theo cách nhìn và khai báo của mình. Tốt nhất để thi PMP bạn nên có kinh nghiệm thực tế để ôn luyện PMP dễ hơn :D


Tìm hiểu công cụ Knowledge management ITTO trong luyện thi PMP
tài liệu này sẽ là một trong những giao phẩm dự án (deliverable). Product document là những tài liệu phục vụ quản trị dự án, chứ ko phải kết quả công việc tạo ra bởi product team (Vd: tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm abc…)


PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Fix rồi anh nhé, cảm ơn anh. Site trong quá trình updating lên PMBOK v6 :)


Tìm hiểu về Business Case ITTO trong luyện thi PMP
Business case từ phía khách hàng muốn dự án giải quyết vấn đề gì cho khách hàng. VD: Hiện tại company A chưa có hệ thống email, mọi việc trao đổi qua thư tay, yêu cầu khách hàng là có một hệ thống email.
SoW là high level requirements or scope của dự án. VD: Dự án sẽ triển khai hệ thống email của vendor A, bao gồm các tính năng ABC, với nhân lực XYZ, trong phạm vi chi phí XXX…