Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

 

Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay các keyword thôi cũng là điều cần thiết. Bài này notes lại tất cả các kiến thức giản lược nhất của PMBOK. Hy vọng giúp các bạn nắm được thông tin.

 

 1. PMP Terms and Concepts
 2. IPECC
 3. Project integration management 
 4. Project scope management 
 5. Project time management 
 6. Project cost management 
 7. Project quality management 
 8. Project human resource management 
 9. Project communications management 
 10. Project risk management 
 11. Project procurement management 
 12. Project stakeholder management 

 

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 9 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.