donate-paypal

Khi nào cần thực hiện thanh toán (Payment) cho Seller trong quản lý dự án

Là một Project Manager bạn cần biết khi nào payment thực hiện (Payment will be made) để có plan hợp lý. Payment là việc thanh toán của buyer cho seller khi mua sản phẩm hay dịch vụ nào đó.

Việc thanh toán này có thể xảy ra bất cứ lúc nào: trước khi ký hợp đồng, khi bắt đầu công việc hay khi hoàn thành công việc.

Lưu ý duy nhất về vai trò trách nhiệm của Project Manager trong giai đoạn này là đảm bảo fund để đáp ứng cho các payment trong payment schedule.

Xem thêm: Công cụ quản lý dự án Funding Limit Reconciliation trong PMP là gì?

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.