Comment on Tìm hiểu công cụ Knowledge management ITTO trong luyện thi PMP by nanoterabeta.

Cho mình hỏi, trong dự án có làm ra 1 sản phẩm, vd 1 trang web, thì tài liệu Hướng dẫn sử dụng trang web đó sẽ thuộc vào loại tài liệu gì và có tên là gì theo PMBoK.
Theo mình hiểu thì nó sẽ thuộc project documents nhưng bản thân project documents là khái niệm bao hàm nhiều loại tài liệu con, vd issue log hay change log chẳng hạn.
Riêng đối với tài liệu kiểu trên mình chưa tìm được cái tên nào cho phù hợp.
Xin cảm ơn.