Agile KS 1 – Knowledge Sharing in PMI-ACP Exam

Knowledge sharing / transfer is a key component of Agile project management. Knowledge should be shared across the team, customer, community and organization

Encouraged through co-location, pair programming, retrospectives and reviews, cross training, reward structure (not just for individual performance but team), etc. => measure up (base the reward on one level up) is a good way to encourage knowledge sharing, teamwork and collaboration, e.g. velocity of the team rather than individual member.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.