Agile KS 1 – Knowledge Sharing in PMI-ACP Exam

Knowledge sharing / transfer is a key component of Agile project management. Knowledge should be shared across the team, customer, community and organization

Encouraged through co-location, pair programming, retrospectives and reviews, cross training, reward structure (not just for individual performance but team), etc. => measure up (base the reward on one level up) is a good way to encourage knowledge sharing, teamwork and collaboration, e.g. velocity of the team rather than individual member.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.