Đối với anh em triển khai dự án việc dự án nguy cơ bị trễ hay phải làm thêm giờ để dự án ontrack là việc rất dễ xảy ra. PMI đưa ra 2 khái niệm Fast tracking và Crashing trong PMBOK để thể hiện điều này.

2 kỹ thuật này xuất hiện trong bộ công cụ Schedule Compression khi thực hiện project time management.

  • Fast tracking: chỉ thực hiện các công việc trên đường critical path một cách song song và chỉ làm việc khi activity có thể làm xen nhau trong khoảng thời gian ngắn. Nguy cơ phải rework, tăng rủi ro dự án, yêu cầu sự chú ý cao độ của PM.
  • Crashing: Sử dụng tăng cường chi phí để sử dụng thêm nguồn lực, thêm thời gian và cũng chỉ làm việc nếu phần tăng cường tài nguyên trong thời gian ngắn. => Hệ quả tăng chi phí.

  • Fast tracking: do only activities on critical path in parallel and only works if activities can be overlapped to shorten duration => rework, increase risk, => require more attention to communication
  • Crashing: cost and schedule tradeoffs are analyzed to determine how to obtain the greatest amount of compression for the least incremental cost, such as approving overtime, bring in additional resources, or paying to expedite delivery… to activities on the critical path. And only works for any activities where additional resources will shorten the duration => increase cost.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.