HocPMP.Com

Bạn là Project Manager và trong dự án bạn có thể làm việc theo chuẩn mực khoa học hay theo phong cách cá nhân nào đó. Cho dù thế nào, không có phong cách nào là tối thượng, mà cũng không hẳn phương pháp nào là hạ sách. PMI liệt kê 5 loại phong cách lãnh đạo phổ biến sau trong PMBOK. Việc nắm bắt các phong cách lãnh đạo và nhớ tên gọi của chúng rất có ý nghĩa trong kỳ thi PMP, bởi vì bạn sẽ được nêu tình huống Project Manager giải quyết tình huống như vậy thì thuộc phong cách lãnh đạo nào. Chúng ta hãy cùng xem “5 Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP”

 1. AutoCratic: hay còn gọi là cách tiếp cận top-down, Project Manager có quyền lực làm bất cứ gì mà anh ta muốn. Project Manager có thể chỉ dẫn làm hay ủy quyền nhưng về nguyên tắc Autocratic có nghĩa là mọi người phải tuân theo những gì Project Manager muốn làm. (Project Manager tối thượng).
 2. BureauCratic: tập trung vào khuôn mẫu, giấy tờ 1 cách cứng nhắc (procedures). Phù hợp cho các công việc cần sự chi tiết tiêu chuẩn, và phải tuân theo tiêu chuẩn đó.
 3. Charismatic: phong cách này Project Manager giúp đỡ team hoàn thành công việc thông qua sự thuyết phục  (Encourage) và thúc đẩy động lực nhân viên (Motivation)
 4. DemoCratic: Thuyết phục team tham gia vào quy trình ra quyết định Decision Making Process. Việc ra quyết định dựa trên cả nhóm, giúp thúc đẩy teamwork và sự hợp tác cooperation.
 5. Laissez-faire: Thuật ngữ tiếp Pháp có nghĩa “follow to act”. Project Manager theo phong cách Laissez-faire không tham gia trực tiếp vào công việc của đội dự án mà chỉ quản lý (manage) và hỗ trợ (consult) ở mức cần thiết. Phong cách Project Manager này phù hợp với các đội có kỹ năng cao, dễ gây hỗn loạn (Anarchy) trong project team. Laissez-fair có sự ủy quyền (Delegate leadership) nhưng vẫn có sự tham gia nhất định của Project Manager trong lúc thực hiện dự án.
 6. Delegating: Project Manager thiết lập mục tiêu cho team members và cấp quyền tương ứng để thực hiện công việc. Ủy quyền hoàn toàn và hướng đến mục tiêu cuối cùng.

Phong cách lãnh đạo này thuộc vào bộ công cụ Interpersonal Skills (Soft skills) trong quản lý dự án.

Comments

 1. DinhNDA

  Bạn ơi phân biệt sự khác nhau giúp mình giữa Laissez Faire và Delegating

  Mình tìm hiểu trên mạng thì

  Laissez Faire: Does not interfere; team is left unsupervised which may lead to anarchy.

  Delegating: Delegates to team members, particularly if competent to handle tasks.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.