HocPMP.Com

Learning Curve trong đề thi PMP là gì?

Learning Curve trong đề thi PMP là gì?

 

Khái niệm Learning curve xuất hiện trong bộ công cụ Parametric estimate và đây cũng là 1 trong 2 cách estimate thời gian hay chi phí dự án.

Xem thêm: Top công cụ ước lượng trong quản lý dự án được PMI đưa ra

Parametric estimating khác với Analogous Estimating (Top-down) ở điểm Top-down chỉ dùng historical information + Expert judgment để thực hiện ước lượng thời gian / chi phí làm dự án; Còn Parametric sử dụng một phương pháp thống kê (statistical method) với một biến nào đó (variable) để ước lượng thời gian  / chi phí thực hiện dự án.

Lưu ý: cost và time có thể được thay đổi và cập nhật trong quá trình làm dự án nhưng việc thay đổi này phải thông qua CCB hay quy trình Perform integrated change control.

Ở parametric estimating có 2 cách phổ biến thực hiện ước lượng:

  1. Regression analysis (Scatter diagram): Biểu đồ Scatter hay phân tích hồi quy là một phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học, để thực hiện phân tích hồi quy bạn cần môt phần mềm như SPSS hay R. Rất may trong đề thi PMP không yêu cầu chúng ta tính hồi quy bởi vì nó rất phức tạp. Nếu bạn có yêu thích phương pháp này thì có thể học ở các khóa kinh tế lượng ở các trường đại học Việt Nam. Trong phạm vi thi PMP bạn chỉ cần biết phân tích hồi quy là một cách của Parametric estimating sử dụng biến số đế tính ra một dạng công thức ước lượng trong tương lai. Ví dụ: y = 2*x + 1
  2. Learning Curve: Nguyên lý của Learning curve là bạn sẽ làm một việc gì đó nhanh hơn khi làm việc đó nhiều lần. Ví dụ: Nếu bạn sơn căn phòng thứ 100 sẽ luôn nhanh hơn sơn căn phòng thứ nhất.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.