Life Cycle Cost là gì?

Life Cycle Cost là gì?

Theo định nghĩa của PMBOK Guide 5th Life Cycle Cost là một khái niệm rất quan trọng, nó thể hiện cái nhìn tổng thể khi chủ đầu tư nhìn vào 1 dự án. Nó không chỉ xem việc tối ưu chi phí trong quá trình triển khai dự án mà còn cả sau quá trình nghiệm thu (closure) dự án.

Life Cycle Cost = Project Cost + Operation Cost + Maintenance Cost

Cost

Life cycle cost: the cost of the whole life of the product, not just the cost of the project. PMBOK

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.