xem tai nguyen linux system

10 Câu lệnh quản trị Linux Nâng cao

Một chủ đề không liên quan đến việc học pmp nhưng do hữu ích với các bạn có quản trị Linux VPS server. Đó là các câu lệnh quản trị Linux VPS nâng cao, topic này không đề cập các câu lệnh căn bản như ls, ping hay cd… mà tập trung các câu lệnh nâng cao trong quản trị VPS. Topic được cập nhật liên tục và bạn nào có câu lệnh hay hãy chia sẻ ở phần bình luận, tôi rất cảm kích về điều đó.


Câu lệnh 1: Xem tài nguyên hiện tại hệ thống

Command: top

xem tai nguyen linux system

Một số thông số ở màn hình trên:

 • CPU đang sử dụng: 10% cho user, 1.7% cho system,  88% idle => rảnh cpu nhiều. CPU không nên quá 70%
 • RAM đang sử dụng ~341MB, giành riêng cho buffer 341MB, còn trống ~76MB. Tổng bộ nhớ RAM 758MB
 • SWAP có 1GB, trống 522MB, đang sử dụng 525MB
 • Quy trình chiếm nhiều cpu nhất là Nginx với 5%

Câu lệnh 2: Kiểm tra dung lượng VPS còn trống bao nhiêu

Command: df -h

xem dung luong o cung vps

Như thông số màn hình trên ta thấy ổ cứng dùng hết 5.9GB rồi, còn trống 8.2GB.


Câu lệnh 3: Xem chi tiết dung lượng đã sử dụng cho folder nào đó

Command: du -shc /dir1 /dir2

Screen Shot 2016-07-19 at 14.01.18

Ở hình trên ta theo dõi dung lượng chiếm của 3 thư mục /home và /var/ và /usr/

 • /home/: chiếm 1.1GB
 • /var/: chiếm 2.4GB
 • /usr/: chiếm 1.3GB
 • Tổng cộng 3 thư mục này chiếm 4.6GB

Câu lệnh 4: Kiểm tra thông số CPU VPS

Command 1: cat /proc/cpuinfo

Command 2: lscpu

Screen Shot 2016-07-19 at 14.07.35

Thông số CPU E5-2630 2.3GB, cores 6.


Câu lệnh 5: Xem phiên bản linux đang dùng là gì

Command 1: cat /etc/issue

Command 2: cat /proc/version

Command 3: uname -a

xem os linux


Câu lệnh 6: Truyền file giữa linux bằng scp

Command 1: scp -P 22 /home/dir1/file1.txt [email protected]:/tmp

Command 2: scp -P 22 -r /home/dir1 [email protected]:/tmp

Command 3: scp -P 22 -l 400 /home/dir/file1.txt [email protected]:/tmp

Command 4: scp -P 22 -pv /home/dir/file1.txt [email protected]:/tmp

Command 5: scp -P 22 -Cpv /home/dir/file1.txt [email protected]:/tmp

Giải thích:

 1. Command 1: chép file1.txt đến máy chủ 192.168.1.10 vào thư mục /tmp với cổng 22
 2. Command 2: chép thư mục dir1 với option -r
 3. Command 3: Chép file1.txt giới hạn tốc độ ở 400bps (50 KBps)
 4. Command 4: Chép file1.txt bình thường show output ra consol với option -pv
 5. Command 5: Chép file1.txt có nén với option -C, nhanh hơn gấp 10 lần.

cau lenh scp vi du


Câu lệnh 7: Kiểm tra tốc độ đọc của ổ cứng

Command: hdparm -t /dev/sda

hdparm linux read timing

Tốc độ đọc ổ cứng nên tối thiểu 80MB/s, tốt nhất tầm 150MB-200MB/s, như hình trên tốc độ của máy tôi hơi chậm và ổ cứng cũng sắp ra đi.


Câu lệnh 8: liệt kê dung lượng file

Command: ll -h /dir1/

Screen Shot 2016-07-19 at 14.36.16

Ở hình trên ta liệt kê thư mục hiện hành thấy có 2 file, 1 file có dung lượng 272M và 1 file có dung lượng 1.4MB, được cố tình sắp xếp theo thứ tự thời gian tạo file để dễ quản trị. Đây là một câu lệnh rất hữu dụng, thay thế câu lệnh ls hoàn hảo.


Câu lệnh 9: Quản trị nginx web server số lượng kết nối hiện hữu

Đôi lúc ta cần xem số lượng active connection kết nối đến web server, nếu chúng ta chỉ có 1 web chạy trên 1 server thì điều này rất dễ dàng, nhưng nếu chúng ta có 10 web chạy trên 1 host thì khó mà check từng web xem có bao nhiêu active user rồi cộng lại. Điều này thật phức tạp, may mắn thay Nginx webserver hỗ trợ ta có thể làm điều này.

Bước 1: Mở file nginx.conf thêm vào phần sau:

location /nginx_status { # Turn on stats stub_status on; access_log off; # only allow access from 192.168.1.5 # allow 192.168.1.5; deny all; }

Bước 2: Reload nginx server

Command: service nginx reload

Bước 3: Check status

C1: Vào web: http://ip-addr-web/nginx_status

C2: Dùng terminal: curl localhos/nginx_status

Screen Shot 2016-07-26 at 12.15.46

Hình minh họa dùng cách 2

Ở hình trên ta có:

 • Có 6 kết nối đang kết nối đến web server, Số người online ít hơn hoặc bằng 6.
 • Số lượng kết nối
 • Số lượng kết nối nhận (Accepted connections): 22954
 • Số lượng kết nối đã được xử lý (Handled connections: 22954
 • Số lượng yêu cầu đã được xử lý (Handled Request): 43716
 • => request per connections: 43716 / 22954 = 1.9

#10 – Sử dụng vi / vim

Command: vi file.txt

Sub-commands trong vi:

 • dd Delete current line
 • D Delete remainder of the line.
 • $ Go to end of the current line
 • w Go to first of the current line
 • :1,$d Xóa toàn bộ nội dung file
 • :x lưu file
 • :q! Thoát không lưu file.
 • ^f Next screen
 • ^b Previous screen
 • u Undo
 • i Insert
 • a Append
 • x Delete single character
 • yy Copy the current line to buffer
 • Nyy Copy next N lines, include the current line.
 • p Paste the lines
 • /hocpmp.com Search keyword hocpmp.Com
 • /n Go to line n

 

Updating…

hocpmp.com

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.