tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về lựa chọn dự án đầu tư dựa trên NPV, IRR, Payback Period, Benefit-cost ratio và Opportunity Cost trong đề thi PMP (Có lời giải)

Các dạng bài toán liên quan tính NPV, IRR, payback period, benefit-cost ratio hay Opportunity cost thường sẽ liên quan việc lựa chọn dự án nào tốt nhất để triển khai. Nếu so sánh 2 dự án dựa theo từng tiêu chí ta có:

 • NPV: Dự án nào có giá trị NPV cao hơn thì sẽ tốt hơn, lựa chọn dự án đó. NPV được xem như sự chênh lệch giữa giá trị hiện thời của cash inflows và cash outflows.
 • IRR (Interest rate of return): Xuất sinh lợi nội bộ, higher is better.
 • Payback period: lesser is better. Nhỏ hơn thì tốt hơn phản ánh thời gian tính bằng năm dự án lấy lại được tiền đầu tư.
 • Benefit-cost ratio: bigger is better.
 • Opportunity cost: Xem là chi phí cơ hội khi bạn lựa chọn 1 dự án A thì không làm được dự án B, ta nói chi phí cơ hội làm dự án A là  chi phí làm B. Ví dụ: bạn có 2 dự án, dự án A có NPV bằng 100,000, dự án B có NPV bằng 80,000. Project Manager phải lựa chọn làm A hoặc B, tất nhiên sẽ chọn B, do đó chi phí cơ hội của dự án A là 80,000.

Lưu ý trong đề thi PMP bạn sẽ chỉ quan tâm đến 1 trong các yếu tố ở trên có nghĩa là khi chọn lựa dự án sẽ chọn trên 1 yếu tố duy nhất chứ không phải kết hợp nhiều yếu tố (Ở khía cạnh này đề thi PMP dễ hơn thực tế khi PMP phải cân nhắc rất nhiều chỉ số, không đơn thuần là chỉ xem NPV, hay IRR…). Trong các chỉ số lựa chọn dự án NPV được yêu thích hơn cả.

 


Practice

 • Ví dụ 1: A company is considering three projects:

  Project A has an NPV of 500,000$

  Project B has an NPV of 300,000$

  Project C has an NPV of 200,000$

  What is the opportunity cost if project A is selected?

  a/ 500,000$

  b/ 200,000$

  c/ 300,000$

  d/ 0$

 • Dự án A đã được chọn, vì chi phí cơ hội là chi phí lớn nhất nếu làm A sẽ bị mất đi. Trong trường hợp này là 300,000.

  Chọn đáp án C.

 

 

 • Ví dụ 2: There are 2 projects:

  Investment in project A is 1,000,000$ and its NPV is 100,000$

  Investment in project B is 1,200,000$ its net cash inflows are 2,000,000$, and net cash outflows are 1,900,000$

  Which project should be selected if NPV criterion is used for selection?

  a/ Project A

  b/ Project B

  c/ The information in the question is inadequate

  d/ Either Project A or Project B

 • Dự án A: NPV = 100,000

  Dự án B: NPV = cash inflows – cash outflows = 2,000,000 – 1,900,000 = 100,000

  Đề bài yêu cầu nếu theo tiêu chí lựa chọn là NPV thì dự án nào được chọn? vì NPV của 2 dự án bằng nhau nên chọn dự án nào cũng được. => Đáp án đúng là D.

  Phản biện: 2 dự án có NPV bằng nhau nhưng dự án B có phần investment lớn hơn => dự án B có có phần sinh lợi kém hơn so với tiền đầu tư, sao không chọn dự án B mới là dự án được chọn? Lý giải: vì đề bài yêu cầu chỉ cân nhắc chỉ số NPV. Nếu đề bài không hỏi lựa chọn theo NPV, mà chỉ hỏi dự án nào nên được đầu tư nhất thì mới chọn dự án B. Do đó ở trường hợp này chọn đầu tư hoặc dự án A hoặc dự án B là đúng (Đáp án D).

  Trong thực tế các dự án có thể loại trừ lẫn nhau hoặc cùng chạy song song. Nếu trường hợp Project Manager có thể chọn nhiều dự án thì dự án đó phải có NPV dương. Nhưng trong đề thi PMP cũng rất ít khi đề cập chọn dự án mà không loại trừ nhau.

 

 

 • Ví dụ 3: You are given the following 4 projects. Which Project will you select?

  a/ Project A with an opportunity cost of 100,000$

  b/ Project B with a benefit cost ratio of 0.75

  c/ Project C with an IRR of -2%

  d/ Project D with NPV of 100,000$

 • Đề bài hỏi lựa chọn dự án nào:

  • A có opportunity cost 100,000 => Chưa biết a có lời hay không, loại.
  • Project B có benefit cost ratio 0.75 < 1 => lợi ích thu về ít hơn chi phí bỏ ra => loại.
  • Project C có IRR -2% => Làm lỗ => Loại
  • Project D có NPV 100,000 => NPV dương => chọn D

 

 

 • Ví dụ 4: The following are the details of a Project:

  Payback: 2000$; Profit: 1000$; Project cost: 800$; life cycle cost = 1200$

  Which of the benefit cost ratio for this Project?

  a/ 2.5

  b/ 1.25

  c/ 1.67

  d/ 0.83

 •  

  Ta có Benefit-Cost ratio = Benefits / Costs = (Payback / Revenue)/Cost = Payback / Project cost = 2000 / 800 = 2.5 => Chọn đáp án A.

 

 

 • Ví dụ 5: Which of the following projects described below will you select:

  a/ Project A with opportunity cost of 100,000$ and investment of 1,000,000$

  b/ Project B with opportunity cost of 200,000$ and investment of 500,000$

  c/ Project C with opportunity cost of 300,000$ and investment of 3,500,000$

  d/ Cannot be determined from the above options

 • Vì chi phí cơ hội (opportunity cost) không phản ánh dự án đó có lợi ích thu về hay không mà chỉ phản ánh khi lựa chọn dự án đó bạn sẽ mất đi 1 phần giá trị nằm ở dự án khác. Cho nên 3 dự án trên sẽ không biết dự án nào sẽ đem lợi cho chủ đầu tư.

  Chọn đáp án D.

 

 

 • Ví dụ 6: In your company, paypack period is primarily used as the decision criterion for project selection. Payback period is the:

  a/ Number of years a company takes to get back the invested amount

  b/ Discount rate on an investment that makes present value of all cash inflows equal to present value of all cash outflows.

  c/ Duration in which the project gets completed

  d/ Number of years a company takes to make profits equal to the amount invested

 • Đề bài hỏi payback period là gì? Đó chính là số năm mà doanh nghiệp có thể lấy về khoản tiền đầu tư ban đầu. Do đó câu này chọn đáp án A (câu hỏi thuần lý thuyết).

  Ví dụ bạn đầu tư 100 triệu vào năm nay ở dự án A, sau 1,5 năm bạn lấy lại được 100tr thì payback period là 1.5 năm.

  Payback period càng nhỏ thì càng tốt.

 

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.