HocPMP.Com

Tìm hiểu về Make or Buy Decisions trong đề thi PMP

 

Make or Buy decisionoutput của quy trình Plan procurement management, thuộc mảng kiến thức Project procurement management.

 

A make-or-buy analysis results in a decision of whether particular work can best be accomplished by the project team or needs to be purchased from outside sources. If the decision is to make the item, then the procurement plan may define processes and agreements internal to the organization. A buy decision drives a similar process of reaching agreement with a supplier for the product or services.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Quyết định Tự thực hiện hoặc Mua là sản phẩm của quy trình Quản lý mua sắm theo kế hoạch,thuộc mảng kiến thức Quản lý mua sắm của dự án.

    Một phân tích tự thực hiện hoặc mua đưa đến quyết định liệu công việc đặc thù có thể hoàn thành tốt nhất bởi nhóm dự án hay cần phải mua từ các nguồn bên ngoài. Nếu quyết định là tự làm hạng mục đó thì kế hoạch mua sắm có thể xác định các quy trình và thoả thuận nội bộ tổ chức. Quyết định mua dẫn đến một tiến trình tương tự để đạt được thỏa thuận với nhà cung cấp sản phẩm hoặc các dịch vụ.

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.