pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Management Skills trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  13.3

The project manager applies management skills to coordinate and harmonize the group toward accomplishing the project objectives. For example:

Facilitate consensus toward project objectives,

Influence people to support the project,

Negotiate agreements to satisfy the project needs, and

Modify organizational behavior to accept the project outcomes.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.