Tìm hiểu Agile Manifesto trong luyện thi PMI-ACP

Tìm hiểu Agile Manifesto trong luyện thi PMI-ACP 

Manifesto (Bản tuyên ngôn) được xem như triết lý trong quản trị dự án Agile ở mức chung nhất (high level). Agile có rất nhiều Agile methodologies sẽ phải tuân thủ các triết lý này nhưng ở mỗi methodology sẽ có những sự khác biệt so với methodology khác. Manifesto được hiểu đơn giản như là một hiểu biết nguồn cội, là gốc gác mà mọi Agile Methodologies (Scrum, XP…) sẽ thừa hưởng và có những điều chỉnh khác biệt.

Agile Manifesto:

  1. Individuals and interactions over processes and tools
  2. Working software over comprehensive documents
  3. Customer collaboration over contract negotiation
  4. Responding to change over following a plan

Agile methodologies value the items on the LEFT more.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + fifteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.