Marginal Analysis trong luyện thi PMP là gì?

Marginal Analysis trong luyện thi PMP là gì?

 

Marginal analysis hay còn gọi là phân tích tới hạn là khái niệm xuất hiện khi các bạn làm dự án về Project quality management. Đối với Project Manager việc cố gắng nâng cao chất lượng dự án là một việc rất quan trọng, nhưng việc nâng cao này có thể phải đánh đổi bằng chi phí và điều này liên quan tới Phân tích tới hạn.

Marginal analysis refers looking for the point where the benefit or revenue to be received from improving quality equals the incremental cost to achieve that quality

 

Hay còn hiểu phân tích tới hạn là tìm một điểm nào đó mà chi phí bỏ ra để nâng cao chất lượng thu về vừa bằng lợi nhuận hay lợi ích thu được.

 

Ví dụ về marginal analysis: Giả sử bạn sản xuất một chiếc máy tính giá 20 triệu, bây giờ bạn nâng cao chất lượng đầu tư thêm chi phí là 1 triệu, bạn bán được 22 triệu => lúc này bạn có lợi nhuận chênh lệch là 22-21 = 1 triệu, đây chưa phải là điểm tới hạn. Khi bạn tăng thêm 2 triệu để nâng cao chất lượng bạn vẫn bán chỉ được 22 triệu => Đây là điểm tới hạn.

 

Ý nghĩa Marginal Analysis

Làm Project Manager bạn cần xác định điểm tới hạn để biết khi nào không nên cải tiến chất lượng thêm nữa, bởi việc tiêu xài nguồn lực mà không đem lại thêm lợi ích là một điều lãng phí và dễ làm dự án thất bạn. Điều này cũng hoàn toàn thực tiễn đôi lúc ta bỏ nhiều tiền vào dự án những cũng không đem lại giá trị gia tăng.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.