tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Median trong đề thi PMP (Có lời giải)

 

Dạng bài này cho bạn 1 dãy số và tính giá trị ở giữa dãy này bao nhiêu, có 3 ngữ cảnh xảy ra:

 1. Dãy số là lẻ: chọn số ở giữa
 2. Dãy số là chắn: lấy 2 số ở giữa cộng lại chia trung bình
 3. Dãy số chưa có thứ tự: Nếu dãy số cấp cho chưa có thứ tự, bạn cần sắp xếp lại cho có thứ tự và dạng toán trở về dạng 1 hoặc dạng 2.

 

Chúc may mắn, đây là một dạng toán rất dễ, đừng để mất điểm trong đề thi PMP. (Lưu ý: Median khác hoàn toàn so với Average / Mean).

Ví dụ: You have received the following values from your statistical sampling: 80, 83, 85, 90, 82, 88, 90, 91, 94, 79. What is the median of this number set?

A/ 10

B/ 86.5

C/ 90

D/ 86.2

Bài giải:
Vì dãy số chưa có thứ tự nên bước 1 cần phải sắp xếp theo thứ tự tang dần:

79, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 90, 91, 94

 

Dãy số là chẵn => Hai số giữa là 85 và 88 => Median = (85+88)/2 = 86.5 => Đáp án đúng là B.

#PS739 – Based on the following string of data, which statistic is incorrect? Data: 6, 4, 5, 1, 9, 7, 8, 4, 2.

A. Mean = 5.1

B. Mode = 4

C. Median = 6

D. Range = 8

C is correct:  The median for this set of data is 5 not 6.  The median is the middle value of the data ordered when they are ranked top to bottom or bottom to top.  In the event your set of data is an even number, take the average of the middle 2 numbers for the median.

A wrong:  The mean is the average of the set of data.  In this case 5.1   Add all the numbers and divide by the number of total data points.

B wrong:  The mode is the most frequent number.  In this case 4.

D wrong:  The statistical range is the difference between the lowest and highest valued numbers in a set of numbers.  To find the range of a group of numbers:  Arrange the numbers in order by size then subtract the smallest number from the largest number.   In this case 9 from 1 = 8.

 

Đây là 1 dạng toán khá dễ, bạn có thể xem thêm Tổng hợp các dạng toán PMP tại HocPMP.Com.

 

Comments

 1. Phạm Đình Trường (Henry)

  Bài viết rất hay. Cảm ơn bạn.

  Mình bổ sung thêm về Median:
  Không giống như giá trị trung bình, Median là giá trị trung tính không phụ thuộc vào các giá trị “gây nhiễu” (thí dụ số quá lớn, hoặc một số phần tử quá nhỏ kéo theo giá trị trung bình của 1 dãy giảm xuống đột ngột). Thí dụ dãy: 0, 3, 5 có giá trị trung bình là (0 + 3 + 5)/ 3 = 2.67, và median là 3. Nếu khử nhiễu bằng cách không tính số 0 vào giá trị trung bình thì TB sẽ là (3 + 5)/2 = 4 lớn hơn median.

  View Comment
 2. Phạm Hoàng Tuấn

  Median: The point in the distribution where 50% number set are above the value, and 50% number set are below the value.

  Median – Giá trị ở giữa là giá trị mà tại điểm đó 50% các số thuộc dãy ở trên giá trị đó và 50% các con số thuộc dãy có giá trị nằm dưới giá trị này.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.