bowtie luyen thi PMP RMP online

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP 

Metalanguage là một thuật ngữ bạn có thể gặp trong đề thi PMI-RMP và cụ thể khi bạn Identify risks. Metalanguage là một định dạng khi cung cấp risk register theo cấu trúc “cause-risk-effect”.

The project manager has given you the responsibility of identifying risks for your project. Therefore, you have collected the risks and handed them over to the project manager. However to develop a sound risk response strategy he has asked you to provide all risks in metalanguage. What does metalanguage mean?

A.  Risks with all possible details

B. The risk description in a “cause-risk-effect” format

C. Risks with a risk response analysis

D. Risks given in a probability and impact matrix

Answer: B

Risk meta language means you have to provide risks in a “cause-risk-effect” format to make analysis easier.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.