HocPMP.Com

Metrics for project success

Metrics for project success

Sự thành công của một dự án không chỉ đo lường bằng cách đơn giản sản phẩm / dịch vụ hay kết quả cuối cùng hoạt động được hay không hoạt động được, nó còn được đo lường thông qua người dùng đầu cuối sử dụng hệ thống đó đem lại tính tiện dụng hay hiệu quả thế nào. Nếu Project Manager có cái nhìn tổng quan các nhân tố hay metrics đo lường dự án thành công sớm sẽ giúp dự án thành công một cách trọn vẹn, không bị 1 cái nhìn cục bộ về sự thành công dự án.

Metrics ở đây hiểu là những mục tiêu đo lường được khi thực thi dự án, chúng đóng vai trò chính trong project control. Về mặt cơ bản project metrics tập trung vào các tham số đo lường kết quả của deliverables, nhưng nhìn chung với xu thế ngày càng yêu cầu cao của quản lý dự án điều này là chưa đủ. Project metrics cần được thêm vào các yếu tố như lợi ích của dự án đối với core business units (những đơn vị kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp), và bao gồm cả thông tin khi nào và tham số nào sẽ được đo lường.

Project metrics cần được định nghĩa rõ trong giai đoạn khởi tạo dự án và sau đây là một số nhóm project metrics có thể bao gồm trong dự án như bảng sau:

HocPMP.Com

Ở danh sách các project metrics trên bạn có thể thấy việc đo lường sự thành công dự án xảy ra trong quá trình thực thi dự án và cả sau khi thực hiện dự án và đây không phải là việc làm 1 lần, nó có thể thực hiện nhiều lần để đảm bảo dự án vẫn trong tiêu chuẩn chất lượng đề ra ban đầu. Kết quả đo lường project metrics phản ánh mục tiêu của dự án đạt được ở mức độ nào.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.