Kinh nghiệm xử lý hợp đồng Fixed Price Contract với Seller

Kinh nghiệm xử lý hợp đồng Fixed Price Contract với Seller Trong khi thực hiện dự án có khả năng rất cao chúng ta phải mua nguồn lực hay thuê bên ngoài làm một module nào đó, lúc này phát…

7 Lời khuyên của Tổng Thống Obamba cho các nhà quản lý tương lai

1. Đừng bao bọc bản thân bởi những người nói-đâu-làm-đó Cách tốt nhất để biết giới hạn khả năng của mình là đừng bao giờ chỉ bao quanh mình với những người luôn nói “yes”. Những người luôn thách thức…

Mày chẳng học hành gì mà vẫn thành công hơn tao

Đi cafe với người bạn cùng thời phổ thông. Bạn mình bảo tao luôn theo dõi mỗi bước đi của mày, nhiều khi muốn gặp mày làm vài chai nhưng tao hơi ngại và hơi tự ti. Ngày xưa đi…

Leadership thay đổi qua các thời kỳ 1970s – 2010s

Sự thay đổi trong phong cách lãnh đạo (leadership) và quản lý đã trải qua 3 sự thay đổi lớn từ những năm 1970s đến 2010s. Ở đây cũng có sự chuyển mình từ “Doing Things Right” và “Doing Right…