6 Bộ phim giúp bạn có tư duy của 1 nhà lãnh đạo

Có những quyển sách, có những câu nói, và có những bộ phim có thể thay đổi suy nghĩ và cả một con người. Sau đây là một số bộ phim có thể giúp bạn khơi dậy con người lãnh…