HocPMP.Com

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 

Trước khi xem bài này bạn nên đọc qua 5 thuyết thúc đẩy động lực Motivational Theory hay đề cập trong đề thi PMP. Motivation là một kỹ năng quan trọng mà Project Manager cần nắm được thuộc bộ công cụ Interpersonal skills (soft skills).

Tinh thần của kỹ năng này là Project Manager muốn triển khai dự án cần có tổ chức team (Acquire project team), vấn đề là mỗi thành viên trong project team đều có nền tảng nhận thức, trình độ, kỹ năng và mong đợi khác nhau do đó cách làm việc với từng người khác nhau. Một số ví dụ về motivation là:

 • Job satisfaction
 • Challenging work
 • Sense of accomplishment
 • Achievement and growth
 • Sufficient financial compensation
 • Rewards and recognition

Project teams are comprised of team members with diverse backgrounds, expectations, and individual objectives. The overall success of the project depends upon the project team’s commitment, which is directly related to their level of motivation.

Motivating in a project environment involves creating an environment to meet project objectives while providing maximum satisfaction related to what people value most. These values may include job satisfaction, challenging work, a sense of accomplishment, achievement and growth, sufficient financial compensation, and other rewards and recognition the individual considers necessary and important.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 1. Tinh thần của kỹ năng này là Giám đốc dự án muốn triển khai dự án cần tổ chức đội ngũ, vấn đề là mỗi thành viên trong đội dự án có nền tảng nhận thức, trình độ, kỹ năng và mong đợi khác nhau do đó cách làm việc với từng người khác nhau. Một số ví dụ về động lựcthúc đẩy/ khuyến khích là:
  • Thỏa nãm về nghề nghiệp/công việc
  • Công việc có/tạo thách thức
  • Cảm nhận/giác của việc hoàn thành công việc
  • Đạt thành tựu và trưởng thành/phát triển
  • Đền đáp tài chính đầy đủ
  • Phần thưởng và sự ghi nhận
  Đội/nhóm dự án bao gồm các thành viên có nguồn gốc kinh nghiệm, mong đợi/hy vọng và mục tiêu cá nhân khác nhau. Thành công nói chung của dự án phụ thuộc vào sự cam kết của nhóm dự án, nó liên quan trực tiếp đến mức độ khuyến khích họ.

  Khuyến khích/Động lực thúc đẩy trong một môi trường dự án liên quan đến việc tạo ra một môi trường để đáp ứng các mục tiêu của dự án trong khi cung cấp sự hài lòng tối đa liên quan đến những gì có giá trị con người nhất. Những giá trị này có thể bao gồm sự hài lòng công việc, công việc có thách thức, cảm nhận/giác hoàn thành công việc, thành quả/tựu và trưởng thành/phát triển, đền đáp tài chính đầy đủ, và các phần thưởng khác và sự công nhận những điều cá nhân xem như là cần thiết và quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + seventeen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.