project-selection-method-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Sự khác nhau giữa Mutually Exclusive & Independent Events trong đề thi PMP

Một cách ngắn gọn Sự kiện A và Sự Kiện B không xảy ra đồng thời (Chỉ một trong hai) thì gọi là Mutually Exclusive, có thể xảy ra độc lập không ảnh hưởng nhau thì gọi là Independent Event.

Ví dụ 1: Tung đồng xu (coin-flipping) nếu xem sự kiện A là mặt ngửa, sự kiện B là mặt sấp. Thì khi tung đồng xu cả 2 sự kiện A và B không xảy ra đồng thời => Mutually Exclusive event.

Ví dụ 2: Cũng tung đồng xu như trên, Sự kiện A được đặt là lần tung đầu tiên mặt ngửa, sự kiện B đặt là lần tung thứ hai mặt ngửa. Như thế sự kiện A và B không liên quan gì nhau => Independent event.

You have two mutually independent risks in your project whose chances of are happening are 25% and 55%. What is the chance of these two events happening?

A. 13.75%

B. 80%

C. 30%

D. 55%

Answer: A

Because two events are not related, they are independent events. So, the change of these two events happening at the same time is:

Probability = 0.25 * 0.55 = 13.75%

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.