Comment on Chia sẻ các ghi chú công thức, thuật ngữ, mindmaps (Brain Dump) HocPMP.Com trong kỳ thi PMP by Nga.

Bài tổng kết rất hữu ích. Nhưng công thức tính CV và CPI hình như ko đúng, ad xem lại nhé.