Comment on Chia sẻ các ghi chú công thức, thuật ngữ, mindmaps (Brain Dump) HocPMP.Com trong kỳ thi PMP by Kevin.

Cảm ơn Chị Nga, mình kiểm tra lại và thấy đúng như chị nói, Ad nhầm lẫn ạ :)
Chúc chị cuối tuần vui vẻ.

Recent Comments by Kevin