Sự khác nhau giữa Network Diagram vs WBS (Work Breakdown Structure) trong đề thi PMP

 

Trong luyện thi PMP mảng kiến thức project time managementproject scope management thường gây khó khăn với anh em PMP aspirants và chính vì thế khi gặp các câu hỏi về mảng kiến thức này khiến mọi người dễ bị lúng túng. Các bạn chọn lụi đáp án ngay từ bây giờ thì vào phòng thi cũng dễ chọn lụi theo phản xạ đó. Chúng ta hãy dành chút thời gian để thảo luận về 2 ITTO này trong luyện thi PMP.

 

1 – Quy trình nào có mặt Network diagram và WBS (Work Breakdown Structure)?

+ WBS (Work Breakdown Structure) là một thành phần của Scope baseline (Scope baseline = WBS (Work Breakdown Structure) + WBS (Work Breakdown Structure) dictionary + Project scope statement). WBS (Work Breakdown Structure) được tạo ra trong quá trình làm project scope management.

+ Network diagram hay Project schedule network diagram là output của quy trình Sequence activities ở mảng kiến thức project time management. Sau này chúng ta sẽ có một ITTO nữa gọi là Schedule data, Schedule data có thể thể hiện dưới dạng:

  1. Network diagram
  2. Milestone chart
  3. Bar chart (Gantt chart

Như vậy điểm khác biệt đầu tiên là ở quy trình và mảng kiến thức khi đề cập 2 khái niệm này. Điểm chung là cùng được tạo ra trong giai đoạn hoạch định dự án.

 

2 – Ý nghĩa Network diagram vs WBS (Work Breakdown Structure)

Network diagram mô tả thứ tự các activity diễn ra trong dự án, điều này rất hữu ích cho Project Manager quản lý công việc và đường critical path. Còn WBS (Work Breakdown Structure) lại tổ chức theo dạng cây chia nhỏ từ deliverables tới các Work Package ở nhánh thấp nhất của cây WBS (Work Breakdown Structure). Cây WBS (Work Breakdown Structure) là cơ sở để phân nhánh các activity trong dự án.

Tóm lại: network diagram nói về activity và thứ tự các activity, WBS (Work Breakdown Structure) nói về deliverables và Work Package.

Điểm chung của network diagram và WBS (Work Breakdown Structure) đó là giúp Project Manager quản lý dự án, tổ chức dự án hiệu quả (hiệu quả hơn so với chỉ dùng bar chart hay milestones chart)

 

3 – Ví dụ về network diagram, WBS (Work Breakdown Structure), Bar chart và Milestone chart

HocPMP.Com

Ví dụ network diagram

HocPMP.Com

Ví dụ WBS (Work Breakdown Structure)

bar-chart-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Ví dụ Milestone chart

milestone-chart-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Ví dụ Bar chart

Khi nào sử dụng Network diagram, Bar chart hay milestone chart?

  • Network diagram: show activity dependencies.
  • Bar chart: track progress, report to project team.
  • Milestone chart: report to management.

Lessons Learned 

Schedule data có thể thể hiện dưới các dạng sau: Milestone chart, bar chart, network diagram

Schedule data là output của quy trình Develop schedule, độc lập so với Schedule baseline.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.