Khái niệm “No Home” trong PMBOK có nghĩa là gì trong kỳ thi PMP

Khi bạn học để thi chứng chỉ PMP, bạn có thể đọc thấy 1 vài câu hỏi hay lý thuyết nói đến “home”, dịch tiếng Việt thuần túy là nhà nhưng để hiểu nó thì không đơn giản thế. Bài này Kevin chia sẻ cách hiểu đúng thuật ngữ No Home có nghĩa là gì trong đề thi PMP.

Thuật ngữ “no home” bạn sẽ gặp trong chương về Project organization influence và chương về Project procurement management. Cụ thể hơn thuật ngữ No-home nghĩa là các thành viên trong dự án sẽ không trở về phòng ban mình làm việc trước đó, mà dễ vào trạng thái phải tự làm việc khác hay giải tán team.

Ví dụ trong Projectized Organization Structure, có thuộc tính no-home cho Project team. Bạn là Project Manager có power dự án cao nhất so với Functional Organization StructureMatrix Organization Structure, bạn thực hiện tuyển dụng một vài nhân sự đáp ứng dự án. Sau khi dự án hoàn thành, tất nhiên các nhân sự đó không có vị trí trong phòng ban nào hay trả lương tiếp.

Ngoài ra trong Project procurement management cũng xảy ra no-home phòng ban đối với các procurement manager ở tổ chức không có phòng ban riêng biệt procurement department (Decentralized contracting). Điều này giả sử công ty bạn không có phòng ban về procurement (mua bán), khi có dự án cần mua 1 vài thứ như phần cứng điện tử, do không có phòng ban riêng nên procurement manager sẽ xem như là 1 thành viên của Project team, sau khi dự án hoàn thành nhân viên chuyên làm procurement không có phòng ban riêng trở về và được gọi là no-home-department.

Kết luận

No-home là thuật ngữ khi dự án hoàn thành thì team member đó không có trở về 1 phòng ban chức năng trong công ty. Thuật ngữ này xảy ra nếu công ty có cấu trúc dạng Projectized Organization Structure, và trong công ty có loại contract Decentralized Contracting.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

1 thought on “Khái niệm “No Home” trong PMBOK có nghĩa là gì trong kỳ thi PMP

  1. No-home :”Không trốn nương thân” là thuật ngữ khi dự án hoàn thành thì thành viên của đội/nhóm dựa án đó không trở về 1 phòng ban chức năng trong công ty mà tự động giải tán đi tìm việc nơi khác. Thuật ngữ này xảy ra nếu công ty có cấu trúc dạng làm việc và hợp đồng làm việc theo dự án:Kết thúc dự án nếu có dự án khác có thể được thuê làm tiếp còn không có dự án thì giải tán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.