PMI-ACP-exam hocpmp.com

Thế nào là NPV (Net Present Value)? Luyện thi PMI-ACP

Net Present Value (NPV) – the net future cash flow (profit – expenditure) in terms of today’s value (adjusted for future inflation, etc.); a positive NPV means the project is profitable.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.