PMI-ACP-exam hocpmp.com

Thuật ngữ Osmotic communications trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP

Osmotic Communications: Team members in a co-located space overhearing discussions/conversations of other members and extracting useful parts from the conversations through active listening. Each team member will be able to focus on their own work while processing information from the environment. Increased communication effectiveness.

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.