HocPMP.Com

Overhead cost là gì?

Overhead cost là gì?

 

Overhead cost là một thuật ngữ xuất phát từ kế toán nhằm chỉ những chi phí liên quan việc vận hành thường ngày (ongoing business) và không bao gồm direct labour, direct materials. Cho dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều có một mức độ Overhead cost nhất định.

 

Overhead cost refer to all ongoing business expense such as: management salaries, general office.

 

Trong thực tế Overhead cost có thể cố định hay biến đổi tùy thuộc loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Trọng phạm vi dự án có thể dự án sẽ có 1 khoản overhead cost riêng hoặc theo overhead cost của toàn doanh nghiệp và được xem như phần chi phí luôn xảy ra dù có dự án hay không.

Overhead cost cũng là một thành phần của Indirect cost định nghĩa khoản chi phí có thể xảy ra ở nhiều hơn 1 dự án bao gồm như thuế, fringe benefits

 

Xem thêm: Types of costs

 

Trong phạm vi luyện thi PMP bạn có thể sẽ gặp thuật ngữ này trong mảng kiến thức về Project cost management, cụ thể ở quy trình Plan cost management.

 

Hy vọng qua bài này các bạn đã biết Overhead cost và phân biệt với các loại chi phí khác.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.