Bộ 200 thuật ngữ phổ biến trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI Lexicon – Download PDF

PMI lexicon - luyen thi PMP RMP online

Bộ 200 thuật ngữ phổ biến trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI Lexicon Ở bộ tài liệu này được soạn rất công phu bởi PMI. Các bạn sẽ hiểu những thuật ngữ chuyên môn trong QLDA như: Contingency Rolling wave planning Constraints Project life cycle … Để lấy tài liệu này bạn có […]

Ví dụ về Project Assumptions trong luyện thi PMP PMI-RMP

PMP project management proffessional

Ví dụ về Project Assumptions trong luyện thi PMP PMI-RMP Ví dụ về Assumptions trong dự án: Giả sử hàng hóa về đúng lịch. Giả sử trời không mưa khi thi công dự án. Giả sử nhân sự không vắng mặt đột xuất Giả sử tất cả các buổi họp có mặt đầy đủ key […]

Ví dụ về 7 loại Project Constraints trong luyện thi PMP

PMP project management proffessional

Ví dụ về 7 loại Project Constraints trong luyện thi PMP    Example: Time: Project has to complete by 12 Dec Cost: Complete the project for less than $300K Scope / performance: Complete all the work listed Quality: there should be no more than 3 major bugs per module Risk: risk score should be no […]

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?

PMP project management proffessional

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu? Chứng chỉ PMP là chứng chỉ hành nghề QLDA mà các Project Manager đều muốn có để chứng tỏ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm QLDA của bản thân. Quá trình chuẩn bị và luyện thi thật không hề đơn giản và gây trở […]

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP

risk analysis model 3 luyen thi PMP RMP online

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP   You may find a plethora of books on the topic of Project Risk Management. Each of these may portal the topic of risk analysis in a different way. For the PMI RMP Exam, we are more concerned about PMBOK’s interpretation of risk analysis and hence we […]

07 loại Distributions trong luyện thi PMI-RMP PMP

pmi-rmp

07 loại Distributions trong luyện thi PMI-RMP PMP   Probability distributions (Phân phối xác suất) là một chủ đề trong luyện thi PMP hay PMI-RMP. Phân phối này thể hiện một dãy số và cơ hội xảy ra. Để thi PMP hay PMI-RMP bạn cần phải nhớ tên và thuộc tính của mỗi loại Distributions. […]