So sánh sự khác nhau giữa Centralized Contracting và Decentralized Contracting

Procurement-Project-Management-Recruitment

So sánh sự khác nhau giữa Centralized Contracting và Decentralized Contracting Kevin viết bài này bởi vì hiện đang làm việc với dựa án phải tương tác rất nhiều về mảng kiến thức Procurement. Khi làm việc với nội bộ công ty hay cả phía khách hàng về mua sắm (procurement) một trong điều đầu […]

Kinh nghiệm xử lý hợp đồng Fixed Price Contract với Seller

ccb-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Kinh nghiệm xử lý hợp đồng Fixed Price Contract với Seller Trong khi thực hiện dự án có khả năng rất cao chúng ta phải mua nguồn lực hay thuê bên ngoài làm một module nào đó, lúc này phát sinh một dạng hợp đồng. Có rất nhiều dạng hợp đồng mà phổ biến là […]

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI

HocPMP.Com

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI Trong quá trình làm việc quản trị HRM (Human Resource Management) Project Manager cần phải làm việc với các vấn đề liên quan resource cho dự án và có thể nảy sinh các vấn đề. Là một Project Manager bạn có thể có những bước đi […]

Charismatic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

leadership

Charismatic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì? Charismatic là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài câu hỏi […]

Bureaucratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

HocPMP.Com

Bureaucratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?   Bureaucratic là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài câu […]

Consultative-Autocratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

leadership

Consultative-Autocratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì? Consultative-Autocratic là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài câu hỏi […]