Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Time Management (Chapter 06) trong kỳ thi PMP

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Time Management (Chapter 06) trong kỳ thi PMP Chapter 06: Project Time Management Có 7 Quy trình trong Project time management: Plan schedule management (Output: Schedule management plan) Define activities (Output: Activity list + Activity attributes + Milestones list Sequence activities (Output: Project schedule […]

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Cost Management (Chapter 07) trong kỳ thi PMP

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Cost Management (Chapter 07) trong kỳ thi PMP Chapter 07: Project Cost Management Có 4 Quy trình trong Project cost management: Plan cost management (Output: Cost management plan) Estimate costs (Output: Activity cost estimates + Basic of estimate) Determine budget (Output: Cost baseline (Cost […]

10 Thất bại của Sinh viên làm bạn nuối tiếc

Risk1

10 Thất bại của Sinh viên làm bạn nuối tiếc Thất bại 1: Dành quá nhiều thời gian xả hơi đầu năm học. Nhiều sinh viên năm nhất đã từng nghĩ rằng lên đại học là để xả hơi. Cho nên năm nhất của đa phần mọi người gắn liền với việc đi chơi, ăn […]

12 Ví dụ dễ hiểu để cấu hình Crontab cho VPS Linux

xem tai nguyen linux system

Crontab là một tiện ích giúp lập lịch hệ thống Linux chạy tự động đến một thời điểm nào đó, việc lập lịch này có thể chi tiết tới từng phút và có tính định kỳ. Định dạng của 1 dòng lệnh trong Crontab như sau: Trong đó: Min: Phút (0-59) Hour: Giờ (0-23) DoM: […]

20 Cuốn sách thay đổi hàng triệu người trên thế giới

Dac-nhan-tam

Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong 20 cuốn này? 1. Đắc nhân tâm – Dale Carnegie 2. Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Andrew Matthews 3. Cách nghĩ để thành công – Napoleon Hill 4. 7 thói quen để thành đạt – Stephen Covey 5. Cuộc sống không giới hạn […]

17 Quy tắc lịch sự tối thiểu đàn ông cần phải học

Trang Brightside đưa ra 17 quy tắc lịch sự tối thiểu người nào cũng nên biết. Việc bạn xử lý trước các tình huống sẽ chứng tỏ bạn có phải là người biết cách cư xử hay không: 1. Không đặt điện thoại của bạn trên bàn ở nơi công cộng. Điều này được cho […]

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Integration Management (Chapter 04) trong kỳ thi PMP

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Integration Management (Chapter 04) trong kỳ thi PMP Chapter 04: Project Integration Management Có 6 Quy trình trong Project integration management: Develop Project charter (Output: Project charter) Develop Project Management Plan (Output: Project management plan = Scope / Schedule / Cost baseline) Direct  and […]