Nên sử dụng VPS của Vultr hay Digital Ocean

Sự lựa chọn VPS giữa Vultr và Digital Ocean (DO). Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào năm 2011 khi DO bắt đầu ra mắt dịch vụ VPS, và trong vòng 15 tháng đã có 1 triệu droplets tạo ra từ DO. Đó là một sự áp đảo so với các đối thủ của […]

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Management Framework Concepts (Chapter 01) trong kỳ thi PMP

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Management Framework Concepts (Chapter 01) trong kỳ thi PMP Chapter 01: Project Management Framework   >> Thi thử PMP chuyên đề project management framework   What is a Project? is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service,  or result (lasting outcome). The temporary […]

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Scope Management (Chapter 05) trong kỳ thi PMP

HocPMP.Com

Chapter 05: Project Scope Management Có 6 Quy trình trong Project scope management: Plan scope management (Output: Scope management plan + Requirements management plan) Collect requirements (Output: Requirements doc + Requirements traceability matrix) Define scope (Output: Project scope statement) Create WBS (Output: Scope baseline) Validate scope (Output: Accepted deliverables + Change requests + WPI) Control scope […]

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Time Management (Chapter 06) trong kỳ thi PMP

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Time Management (Chapter 06) trong kỳ thi PMP Chapter 06: Project Time Management Có 7 Quy trình trong Project time management: Plan schedule management (Output: Schedule management plan) Define activities (Output: Activity list + Activity attributes + Milestones list Sequence activities (Output: Project schedule […]

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Cost Management (Chapter 07) trong kỳ thi PMP

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Cost Management (Chapter 07) trong kỳ thi PMP Chapter 07: Project Cost Management Có 4 Quy trình trong Project cost management: Plan cost management (Output: Cost management plan) Estimate costs (Output: Activity cost estimates + Basic of estimate) Determine budget (Output: Cost baseline (Cost […]

10 Thất bại của Sinh viên làm bạn nuối tiếc

Risk1

10 Thất bại của Sinh viên làm bạn nuối tiếc Thất bại 1: Dành quá nhiều thời gian xả hơi đầu năm học. Nhiều sinh viên năm nhất đã từng nghĩ rằng lên đại học là để xả hơi. Cho nên năm nhất của đa phần mọi người gắn liền với việc đi chơi, ăn […]

12 Ví dụ dễ hiểu để cấu hình Crontab cho VPS Linux

xem tai nguyen linux system

Crontab là một tiện ích giúp lập lịch hệ thống Linux chạy tự động đến một thời điểm nào đó, việc lập lịch này có thể chi tiết tới từng phút và có tính định kỳ. Định dạng của 1 dòng lệnh trong Crontab như sau: Trong đó: Min: Phút (0-59) Hour: Giờ (0-23) DoM: […]