Chuyện về cô hầu bàn và bài học sự tha thứ

Tại một quán ăn ở Thượng Hải, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rớt xuống, rơi xuống chiếc cặp da […]

7 Lời khuyên của Tổng Thống Obamba cho các nhà quản lý tương lai

1. Đừng bao bọc bản thân bởi những người nói-đâu-làm-đó Cách tốt nhất để biết giới hạn khả năng của mình là đừng bao giờ chỉ bao quanh mình với những người luôn nói “yes”. Những người luôn thách thức bạn, luôn đặt câu hỏi và bất đồng quan điểm với bạn sẽ giúp bạn […]

18 Định luật cuộc đời nên biết

Thường một câu nói hay chính là sự đúc kết từ trải nghiệm thực tiễn của một nhân vật nào đó. Và nhân vật đó có thể khuyết danh mà cũng có thể là chính chúng ta. Hy vọng 18 định luật dưới đây sẽ mang đến cho các bạn những giây phút chiêm nghiệm […]

PMP Quy Trình Control Stakeholder Engagement 13.4

PMP Quy Trình Control Stakeholder Engagement 13.4 Process Name: Control Stakeholder Engagement 13.4 KA: Project Stakeholder Management Process Group: M&C Monitoring overall project stakeholder relationships and adjusting strategies and plans for engaging stakeholders. Key benefit: Maintain or increase the efficiency and effectiveness of stakeholders engagement activities. PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

PMP Quy Trình Manage Stakeholder Engagement 13.3

PMP Quy Trình Manage Stakeholder Engagement 13.3 Process Name: Manage Stakeholder Engagement 13.3 KA: Project Stakeholder Management Process Group: E Communicating and working with stakeholders to meet their needs and expectations, and addressing issues as they occur… by ensuring that stakeholders clearly understand the project goals, benefits, and risks. Key benefit: Allow PM to increase support […]

PMP Quy Trình Plan Stakeholder Management 13.2

HocPMP.Com

PMP Quy Trình Plan Stakeholder Management 13.2   Process Name: Plan Stakeholder Management 13.2 KA: Project Stakeholder Management  Process Group: P Developing appropriate management strategies to effectively engage stakeholders throughout project life cycle, based on the analysis of their needs, interests, and potential impact on project success. Key benefit: Provide a clear, actionable plan to interact […]

PMP Quy Trình Identify Stakeholders 13.1

PMP Quy Trình Identify Stakeholders 13.1 Process Name: Identify Stakeholders 13.1 KA: Project Stakeholder Management  Process Group: I Identifying all people or organizations that could impact or be impacted by a decision, activity, or outcome of the project, analyzing and documenting relevant info regarding their interests (concern), influence (involvement), interdependences, and potential impact on project success. […]

PMP Quy Trình Control Communications 10.3

PMP Quy Trình Control Communications 10.3 Process Name: Control Communications 10.3 KA: Project Communication Management  Process Group: M&C Monitoring and Controlling communications through out the entire project life cycle to ensure the information needs of the project stakeholders are delivered to the right person at the right time. Key benefit: ensure an optimal information flow among […]

PMP Quy Trình Manage Communications 10.2

PMP Quy Trình Manage Communications 10.2 Process Name: Manage Communications 10.2 KA: Project Communications Management Process Group: E Creating, Collecting distributing, Storing, Retrieving, Analysis of baseline vs. actual data (Work perf data), and the ultimate disposition of project info in accordance with the Comm Management Plan. Key benefit: Enable an efficient and effective communications flow […]