9 điều chiêm nghiệm của các bậc thầy phong thủy về cuộc đời

Trong thương trường, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ đủ => Học cách cho đi. Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt có đạo nghĩa, những người không giúp bạn cũng không có gì đáng trách […]

Tài liệu dự án – Business Process Doc Template

Tài liệu này mô tả thứ tự các hoạt động trong dự án, Thuộc quy trình đầu ra của Sequence Activity. Download: Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2 Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates

Tài liệu dự án – Basic Of Estimate Template

PM cần thực hiện 1 kế hoạch tài chính trước khi bắt đầu dự án. Nó giúp PM quản lý dự án trách bị over budget. Download: Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2 Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates

Tài liệu dự án – Assumption Log Template

Là 1 PM bạn cần tạo một nhật ký các giả định từ nhiều phía và phê chuẩn chúng (validate). Nếu PM ko chú ý đến điều này thì rất khó để biết giả định nào là đúng, thậm chí gây nguy hiểm cho dự án, giả định nào là sai. Download: Link dự phòng: […]

Tài liệu dự án – Assessment Doc Template

Là tài liệu mô tả tất cả các khía cạnh khi thực hiện một chương trình, quy trình hay một chức năng kinh doanh nào đó. Đây là một công cụ kinh doanh tốt cho việc định danh trạng thái của những gì đang thực hiện và định danh các cơ hội để cải thiện […]

Tài liệu dự án – Activity List Template

Việc ghi nhớ các hoạt động của dự án giúp dự án được rõ ràng hơn bao giờ hết. Và chính việc hoạch định trên các Activity này giúp nhận được kết quả tốt hơn. Sử dụng Activity List với các mô tả chi tiết mỗi quy trình và thậm chí cả ai được gán […]

Tài liệu dự án – Activity Cost Estimates Template

Một PM giỏi cần hiểu giá trị đúng của từng hoạt động trong dự án, template này sẽ cung cấp 1 framework trong việc xác định chi phí các hoạt động một cách rõ ràng nhất. Download: Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2 Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates

Tài liệu dự án – Activity Attributes Template

Bảo đảm dự án tránh những yếu tố bất ngờ thông qua việc hoạch định và lập tài liệu mỗi thuộc tính trước khi hành động. Sử dụng template này để phát triển tài liệu Activity Attributes mang tính easy-to-read, easy-to-understand. Rất nhiều Project Management System cho phép bạn tích hợp Activity Attributes trực tiếp […]

Bức thư cha đã quên của Livingstone Larned và bài học về sự phán xét

“Cha đã quên” là một sáng tác ngắn viết ra trong giây phút cảm xúc chân thành, tác động mạnh mẽ vào nhiều đọc giả đến mức được yêu câu in lại hằng năm. Ngay sau khi xuất hiện lần đầu, bài viết nổi tiếng này đã được đăng trên khắp các tờ báo nước Mỹ, […]

PMP Exam Trick #4 – Ouput trong ITTOs có Updates

HocPMP.Com

PMP Exam Trick #4 – Ouput trong ITTOs có Updates Thông thường 47 quy trình trong ITTOs có các Input và Output, trong đó Output sẽ thường có các Updates ví dụ: OPA Updates EEF Updates Project Management Plan Updates Project Docs Updates   Full PMP Exam Tips and Tricks List: https://hocpmp.com/pmp-tips-and-tricks Nếu có bất […]