Tổng hợp bài về EEF và OPA trong 47 ITTOs

Theo PMBOK Guide 5 I – EEF & OPA Input +10 Quy trình chỉ sử dụng OPA là Input: Close Project or Phase: Đóng dự án Define Scope: Định nghĩa phạm vi Control Schedule: Điều khiển Schedule Determine Budget: Xác định ngân sách Control Costs: Điều khiển chi phí Control Quality: Điều khiển chất lượng […]

27 Quy Trình có EEF là Input và 20 Quy Trình không có EEF là Input

Theo PMBOK Guide 5 có 20 Quy trình không có EEF (Enterprise Environment Factors) là Input đó là: Close Project or Phase: Đóng dự án Collect Requirements: Thu thập yêu cầu từ các stakeholder Define Scope: Định nghĩa phạm vi Validate Scope: Validate Phạm vi Control Scope: Điều khiển phạm vi Control Schedule: Điều khiển Schedule Determine […]

Tên của 47 quy trình dự án trong PMP Exam và ý nghĩa vắn tắt của chúng

Liệt kê 47 quy trình dự án chi tiết PMI đề xuất Xem thêm: Định nghĩa chi tiết của 47 quy trình quản lý dự án: https://hocpmp.com/47-processes-defination/ 47 ITTO Matrix: https://hocpmp.com/pmp-5-process-groups/   Develop Project Charter: Xây dựng Project Charter (Bản tuyên ngôn dự án) Develop Project Management Plan: Xây dựng Project Management Plan (PMP) Direct & Manage […]

Chuyện về cô hầu bàn và bài học sự tha thứ

Tại một quán ăn ở Thượng Hải, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rớt xuống, rơi xuống chiếc cặp da […]

7 Lời khuyên của Tổng Thống Obamba cho các nhà quản lý tương lai

1. Đừng bao bọc bản thân bởi những người nói-đâu-làm-đó Cách tốt nhất để biết giới hạn khả năng của mình là đừng bao giờ chỉ bao quanh mình với những người luôn nói “yes”. Những người luôn thách thức bạn, luôn đặt câu hỏi và bất đồng quan điểm với bạn sẽ giúp bạn […]

18 Định luật cuộc đời nên biết

Thường một câu nói hay chính là sự đúc kết từ trải nghiệm thực tiễn của một nhân vật nào đó. Và nhân vật đó có thể khuyết danh mà cũng có thể là chính chúng ta. Hy vọng 18 định luật dưới đây sẽ mang đến cho các bạn những giây phút chiêm nghiệm […]

PMP Quy Trình Monitor Stakeholder Engagement 13.4

PMP Quy Trình Monitor Stakeholder Engagement 13.4 Process Name: Control Stakeholder Engagement 13.4 KA: Project Stakeholder Management Process Group: M&C Monitoring overall project stakeholder relationships and adjusting strategies and plans for engaging stakeholders. Key benefit: Maintain or increase the efficiency and effectiveness of stakeholders engagement activities. PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

PMP Quy Trình Manage Stakeholder Engagement 13.3

PMP Quy Trình Manage Stakeholder Engagement 13.3 Process Name: Manage Stakeholder Engagement 13.3 KA: Project Stakeholder Management Process Group: E Communicating and working with stakeholders to meet their needs and expectations, and addressing issues as they occur… by ensuring that stakeholders clearly understand the project goals, benefits, and risks. Key benefit: Allow PM to increase support […]

PMP Quy Trình Plan Stakeholder Engagement 13.2

HocPMP.Com

PMP Quy Trình Plan Stakeholder Engagement 13.2   Process Name: Plan Stakeholder Engagment 13.2 KA: Project Stakeholder Management  Process Group: P Developing appropriate management strategies to effectively engage stakeholders throughout project life cycle, based on the analysis of their needs, interests, and potential impact on project success. Key benefit: Provide a clear, actionable plan to interact with project […]