pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Payment Systems trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  12.3

Payments to the seller are typically processed by the accounts payable system of the buyer after certification of satisfactory work by an authorized person on the project team. All payments should be made and documented in strict accordance with the terms of the contract.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.