tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính Percent Complete trong đề thi thực PMP (Có lời giải)

 

Đây là dạng bài toán hỏi về phần trăm hoàn thành dự án theo kế hoạch (schedule planned).

Cách nhớ: schedule planned liên quan BAC, hoàn thành thực tế phản ánh qua chỉ số EV (earned value).

 

Công thức tính: Percent Complete = EV / BAC

 

 • Ví dụ Percent Complete PMP:  Your project is budgeted at 500,000$ with a schedule duration is 8 months. You are currently at the end of month 4 and you know that you are 20,000$ ahead of schedule. Your estimated EV is 350,000$. How much of the project budget is complete?

   

  A/ 70%

  B/ 42 %

  C/ 5%

  D/ 50%

   

 • Giải thích:

  Dự án này đã được hoạch định làm hết 500,000$ => BAC = 500,000$

  Dự án đang dừng ở cuối tháng thứ 4 và có SV = 20,000$; EV = 350,000$

   

  Bài toán hỏi phần trăm hoàn thành theo schedule là bao nhiêu. Áp dụng công thức EV/ BAC

  Ta có Percent complete = 350 / 500 = 70% => Đáp án đúng là A.

   

  Lưu ý: Bài này hỏi How much the project budget is complete? ta tính theo giá trị tiền EV và BAC.

  Còn nếu bài hỏi ta How much the project schedule is complete? ta tính theo giá trị thời gian (50%)

  Chỉ khác biệt hỏi phần trăm hoàn thành theo tiền hay theo tiến độ dự án sẽ ra khác nhau.

   

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.