PMP Quy Trình Perform Quality Assurance 8.2
Process Name: Perform Quality Assurance (8.2)

Process Group: E

Auditing the quality requirements and the results from quality control measurements to ensure appropriate quality standards and operational definition are used.

Key benefit: Facilitate the improvement of quality processes.

Input
Tool/Techniques
Output
1. Quality Mgmt Plan

2. Process Improvement Plan

3. Quality Metrics

4. Quality Control Measurements

5. Proj Docs
1. Quality Mgmt and Control Tools

2. Quality Audits

3. Process Analysis
1. CRs

2. Proj Mgmt Plan Updates

3. Proj Doc Updates

4. OPA Updates

PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.