HocPMP.Com

2 Loại Phase To Phase Relationships trong đề thi lấy chứng chỉ PMP

2 Loại Phase To Phase Relationships trong đề thi lấy chứng chỉ PMP

 

Một dự án có thể chia làm nhiều phase để có thể quản lý dễ dàng. Các phase này thông thường được sắp xếp một cách có thứ tự (Sequence) để đảm bảo kiểm soát dự án dễ dàng và có được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, project có thể chia thành nhiều phase và các phase này xảy ra song song hay chồng lắp lên nhau (cùng hoạt động cùng lúc, overlapping / concurrent phases).

Có 2 loại phase-to-phase relationships:

  1. Sequential relationship: Một phase chỉ có thể bắt đầu khi phase trước hoàn thành. Ưu điểm: kiểm soát dự án dễ dàng hơn, ít rủi ro. Nhược điểm: không thể tăng tiến độ dự án (eliminate options to reduce the overall schedule).
  2. Overlapping relationship: Phase sau có thể bắt đầu dù phase trước chưa hoàn thành xong. Ưu điểm: Tăng tốc dự án. Nhược điểm: cần thêm resource để làm song song, tăng rủi ro, rework. Một ví dụ của overlapping đó là Fast tracking trong bộ công cụ Schedule compression.

Trong 1 dự án có thể vừa có relationship là Sequential và cả Overlapping.

3 Yếu tố cần xem xét (considerations) để chọn loại relationships:

For projects with more than one phase, there may be different relationships (overlapping, sequential, parallel) between individual phases. Considerations such as level of control required, effectiveness, and degree of uncertainty determine the relationship to be applied between phases. Based on those considerations, both relationships could occur between different phases of a single project.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “2 Loại Phase To Phase Relationships trong đề thi lấy chứng chỉ PMP

  1. Đối với các dự án có nhiều hơn một giai đoạn, có thể có các kiểu mối quan hệ khác nhau (xếp chồng , tuần tự, song song) giữa các giai đoạn riêng lẻ. Các yếu tố cần xem xét như mức độ kiểm soát yêu cầu, hiệu quả và mức độ không chắc chắn để xác định mối quan hệ giữa các giai đoạn. Dựa trên những xem xét đó, thậm chí có cả hai kiểu mối quan hệ có thể xảy ra giữa các giai đoạn khác nhau của một dự án đơn lẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 17 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.