PMP Quy Trình Plan HRM (Human Resource Management)  9.1
Process Name: Plan HRM 9.1

Process Group: P

Identifying and Documenting project roles, responsibilities and required skills, reporting relationships, and creating a staffing management plan including the timetable for staff acquisition and release.

Input
Tool/Techniques
Output
1. Proj Mgmt Plan

2. Activity Resource Requirements

3. EEF

4. OPA
1. Organizational Charts & Position Descriptions

2. Networking

3. Organizational Theory

4. Expert Judgment

5. Meetings
1. HRM Plan

 

Sau khi plan HRM (Human Resource Management) tạo ra HRM (Human Resource Management) plan có tất cả yêu cầu về nguồn lực dự án, Project Manager cần làm việc với FM (Functional Manager) để yêu cầu nguồn lực nếu cấu trúc tổ chức ở dạng Matrix Organization Structure. Xem thêm: Acquire project team.

 

PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.