PMP project management proffessional

24 Công việc cần làm trong giai đoạn Hoạch định dự án (Planning PMP)

 

Lưu ý các công việc này khác với các giai đoạn khác là được làm tuần tự.

 1. Determine how you will plan for each Knowledge Area
 2. Determine detailed requirements
 3. Create project scope statement 
 4. Assess what to purchases and create procurement documents
 5. Determine planning team
 6. Create WBS and WBS dictionary
 7. Create activity list
 8. Create network diagram
 9. Estimate resource requirements
 10. Estimate time and cost
 11. Determine critical path
 12. Develop schedule
 13. Determine quality standards, processes, metrics
 14. Create process improvement plan
 15. Determine all roles and responsibilities
 16. Plan communication and stakeholder engagement
 17. Perform risk identification, qualitative and quantitative risk analysis, risk response planning
 18. Go back – Iterations (repeat)
 19. Finalizes procurement documents
 20. Create change management plan
 21. Finalize the “how to execute and control” parts of all management plans
 22. Develop realistic and final Project Management Plan and performance measurement baseline
 23. Gain formal approval of the Project Management Plan
 24. Hold kick-off meeting

 

24 công việc cần làm trong giai đoạn Hoạch định dự án xảy ra ở 24 quy trình sau theo PMBOK:

 1. Develop Project Management Plan
 2. Plan scope management 
 3. Collect requirements
 4. Define scope
 5. Create WBS
 6. Plan schedule management 
 7. Define activities
 8. Sequence activities 
 9. Estimate activity resources
 10. Estimate activity durations
 11. Develop Schedule
 12. Plan cost management 
 13. Estimate costs
 14. Determine budget
 15. Plan quality management 
 16. Plan human resource management 
 17. Plan communications management 
 18. Plan risk management
 19. Identify risks
 20. Perform qualitative risk analysis
 21. Perform quantitative risk analysis
 22. Plan risk response
 23. Plan procurement management
 24. Plan stakeholder management

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 1. IPECC
 2. Trắc nghiệm PMP IPECC
 3. PMP ITTO 
 4. PMP Exam
 5. PMP Concepts
 6. PMP Templates

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.