Tất cả các dự án có thể xảy ra các thay đổi trong quá trình Execute và M&C. Tài liệu Change Management Plan mô tả các định nghĩa về quy trình. Quản trị thay đổi là tiêu chuẩn để hoàn thành dự án đúng thời gian và trong ngân sách.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Planning Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.