Khuôn mẫu mô tả vai trò, trách nhiệm, organizational chart, cách nguồn lực được yêu cầu,  thời gian khi cần nguồn lực nào đó, và thậm chí cả nhưng yêu cầu đào tạo đặc biệt cho nguồn lực.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Planning Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.